VALTICE 2019

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

NOVINKY PRO ROK 2019
  • Odeslaná přihláška slouží nově také jako automatický pokyn k platbě. Variabilní symbol platby je vaše číslo přihlášky.
  • Termín pro podání přihlášek je 1. 7. 2019. Po tomto datu organizátor negarantuje doručení účastnických benefitů např. v podobě speciálních vstupenek.
  • Doprovodem dětí do 15 let může být pouze aktivně nebo pasivně zapsaný dospělý účastník MLŠSH.
  • Věnujte pozornost změnám při volbě volitelné třídy.
  • Pokud vás do Valtic někdo doprovází, můžete si nově objednat jídlo navíc. Vaše požadavky uveďte v přihlášce v poli Další přání a podněty.